O nás


PRO SKIZP, o. z. vznikla ako dcérska organizácia Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov v roku 2016 na podporu rozvoja zdravotníckych povolaní klinický fyzik, laboratórny diagnostik (vrátane verejných zdravotníkov), liečebný pedagóg a logopéd združených v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom 2 % z daní. SKIZP prostriedky získané vďaka Vašim 2 % z dane používa prevažne na podporu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v komore združených.

Darovanie 2 %
PRO SKIZP –  Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, o. z. Drieňová 27, 821 01 Bratislava
IČO: 50590693, č. účtu: SK98 0200 0000 0038 0913 4154


Podrobnejšie informácie o podporených podujatiach nájdete na stránke Podporili sme. Aby sme mohli v týchto podporných aktivitách pokračovať pozývame Vás k spolupráci a prosíme, ak ste ešte nerozhodli o tom, kam Vaše 2 % z dane pošlete, aby ste ich poslali PRO SKIZP, o. z. a napomohli tak pokračovaniu už naštartovaných alebo pripravovaných činnností smerujúcich k zlepšeniu pracovných podmienok, ale aj zdravia nás a našich blízkych.


Dokedy  podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2 %?

Ak ste SZČO, firma, tak váš termín pre podanie daňového priznania za rok 2023 a rovnako aj venovanie 2 % je 31. marec 2024.
Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy.

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 %

Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2024.

POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na DAŇOVÝ ÚRAD v mieste vášho bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2 % darovať.