Podporili sme

PRO SKIZP od svojho vzniku v decembri roku 2016 z vybraných 2 % dane a dobrovoľných príspevkov podporilo prezentáciu činnosti
zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych povolaní klinický fyzik, laboratórny diagnostik, liečebný pedagóg a logopéd
zastúpených v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov nasledovne

V roku 2019

Aktívnu účasť členov SKIZP na FESTIVALE KAZUISTÍK 2019 – Oravské interaktívne fórum 25.-27. apríl 2019
prezentácia zdravotníckych povolaní združených v SKIZP (príspevok na cestovné náhrady) –
vystúpenie zástupcov SKIZP s dvomi prednáškami v sekcii programu Manažment pacientov v ambulancii všeobecného lekára

RNDr. Monika Trechová, MPH prezentácia tému Laboratórna diagnostika ako nástroj multidisciplinárnej spolupráce
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH prezentácia na tému Multiprofesionálna spolupráca pre dosahovanie lepších ukazovateľov zdravia

Program

V roku 2020

Aktívnu účasť členov SKIZP na FESTIVALE KAZUISTÍK 2020 – Oravské interaktívne fórum 10.-12. septembra 2020
– prezentácia zdravotníckych povolaní združených v SKIZP (príspevok na cestovné náhrady)

Samostatná sekcia SKIZP „Predstavujeme povolanie liečebná pedagogika“

Tím hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor liečebná pedagogika PaedDr. Márie Čunderlíkovej (Centrum Memory, Bratislava) –
témy: starostlivosť o seniorov, dlhodobá starostlivosť

Program

Ocenenie „Laureát SKIZP – iný zdravotnícky pracovník roka 2020“ udelené: 
Ing. Michal Farkaš – povolanie laboratórny diagnostikčestný prezident SKIZP

V roku 2021

Aktívnu účasť členov SKIZP na FESTIVALE KAZUISTÍK 2021 – Oravské interaktívne fórum 2. až 4. septembra 2021
– prezentácia zdravotníckych povolaní združených v SKIZP (príspevok na cestovné náhrady) – samostatná sekcia SKIZP

Doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD., Ing. Michal Farkaš s prednáškou Imunita – možnosti jej zlepšenia správanou výživou

Doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD., Ing. Michal Farkaš s prednáškou Dôležitosť spolupráce laboratórneho diagnostika s klinikom

PaedDr. Barbora Bunová, PhD. s prednáškou Dysfágie a participácia klinického logopéda

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH s prednáškou Kto sa stará o tých, čo sa starajú? – prevencia syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov

Program

Ocenenie „Laureát SKIZP – iný zdravotnícky pracovník roka 2021“ udelené:  PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH
povolanie liečebný pedagóg – viceprezidentka SKIZP pre legislatívu a inovácie

V roku 2022

Aktívnu účasť členov SKIZP na FESTIVALE KAZUISTÍK 2022 – Oravské interaktívne fórum 22. až 24. septembra 2022 (príspevok na cestovné náhrady)
prezentácia zdravotníckych povolaní združených v SKIZP

Doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD. prednáška na tému Dôležitosť laboratórnej medicíny pri preventívnych prehliadkach

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH s prednáškou Terapeutický denník pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

PaedDr. Barbora Bunová, PhD. s prednáškou Presbyfágia a geriatrický syndróm

Program

Ocenenie „Laureát SKIZP – iný zdravotnícky pracovník roka 2022“ udelené: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.
povolanie klinický logopéd – viceprezidentka SKIZP pre vzdelávanie a licencie

V roku 2023