Orgány

Prezidentka združenia: PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH (od 1. 1. 2023)

RNDr. Monika Trechová, MPH (od decembra 2016 do 31. 12. 2022)

Zakladajúci členovia (december 2016):

RNDr. Monika Trechová, MPH – prezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov

Ing. Michal Farkaš – čestný prezident Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH – viceprezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov Bratislava – samosprávna stavovská organizácia